SK | EN
Výroba rozvádzačov a
predaj elektroinštalačného materiálu

Servis a služby

Našou ambíciou je cesta neustálej inovácie, dlhotrvajúci úspech založený na spoločno očakávaní spokojnosti našich zákazníkov, našich zamestnancov a komunít, v ktorých žijeme a pracujeme. Takto koncipované služby nám umožňujú rýchle prinášanie našich produktov na domáci a zahraničný trh.

V mesiaci jún 2005 bola naša spoločnosť zaregistrovaná v zmysle § 26 zákona č. 142 / 2000 Z. z. na činnosti:

  • montáž jednofázových a viacfázových dynamických elektromerov
  • montáž jednofázových a viacfázových statických elektromerov
  • montáž meracích transformátorov prúdu a napätia používaných v spojení s elektromermi.

Na základe tejto registrácie na ÚNMS SR firma ponúka:

  • výrobu rozvádzačov nn s namontovanými elektromermi,
  • výrobu rozvádzačov s namontovanými meracími transformátormi prúdu a napätia v spojení s elektromermi,
  • montáž elektromerov,
  • montáž meracích transformátorov prúdu a napätia v spojení s elektromermi.

Vo všetkých prípadoch ide o určené meradlá podľa prílohy č. 1, k vyhláške 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole, pol.: 4,1 – 4,6.

Na základe oprávnenia z MO SR spoločnosť ďalej vykonáva prvé a pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky elektrocentrál a pojazdných prostriedkov s elektrickou výbavou pre:

  • VÚ a organizácie rezortu MO SR,
  • jednotky HaZZ,
  • zložky štátnej a regionálnej správy.
FOTOGALÉRIA RELM   Viac fotografií